12 korzyści

 1. Zamówienia Klienta – Pełna kontrola nad każdym zamówieniem klienta niezależnie od statusu, stopnia zaawansowania produkcji i to bez wychodzenia z biura.
 2. Kontrola Postępów Wykonania – Automatyczny nadzór nad postępami realizacji produkcji w cyklu ciągłym, każdego zlecenia na hali produkcyjnej.
 3. Kontrola Procesu – Natychmiastowa kontrola rzeczywistej wydajności każdej operacji produkcyjnej zleceń, z zakładaną w technologii i kalkulacji.
 4. Maszyny – Automatyczna kontrola obciążenia maszyn, statusu, dostępności i awarii.
 5. Pracownicy – Automatyczna kontrola zaangażowania pracowników w pracę (zalogowanie do zleceń), ich dostępności i osiąganych wydajności indywidualnych.
 6. Jakość – Automatyczny nadzór wad jakościowych z dokładnością do detalu, miejsca, wykonawcy i grupy przyczyn.
 7. Automatyczne podsumowanie całkowitego czasu produkcji i rentowności produkcji.
 8. Terminowości i Lead Time – Ciągła kontrola.
 9. Capacity – Automatyczna, ciągła kontrola obciążenia/dostępności zdolności wytwórczych.
 10. Produktywność i Marnotrawstwo czasu – Automatyczne wyliczenie  i prezentacja w cyklach tygodniowych.
 11. KPI – automatyczne analizy jakościowe, wydajnościowe i procesowe.
 12. Integracja danych – integracja rozproszonych danych z systemów MRP, sprzedażowych, RCP (rejestracja czasu pracy), utrzymania ruchu.