Archive for sierpień, 2017

Marnotrawstwo-ukryte źródło kosztów

Posted by

Znalezione obrazy dla zapytania waste lean

 

Analizując problemy zgłaszane przez klientów i zaprzyjaźnione firmy widzimy, że tym, co uniemożliwia ich rozwój oraz poprawne funkcjonowanie, prawie zawsze są nadmierne koszty działalności.

Dodatkowo pokutuje przekonanie, że kosztów tych praktycznie nie da się zredukować i jedynym sposobem na dalsze funkcjonowanie jest pozyskanie dodatkowego finansowania lub przychodów.

„Naturalnym pierwszym krokiem” na pozyskania funduszy i redukcji kosztów staje się:

– redukcja/zwolnienia w działach produkcji i obsługi bezpośredniej,

– rozbudowa działów sprzedaży i reklamy dla zwiększenia ilości zamówień,

– wystąpienie o dotacje unijne,

– linie kredytowe i kredyty inwestycyjne (w tym związane z dwoma powyższymi punktami),

– dotacje rządowe (głównie instytucje państwowe i samorządowe).

Jakie są efekty takich działań?

W większości przypadków jeszcze większe koszty powiększone o wzrost zobowiązań finansowych.

Wracamy do punktu wyjścia … z dodatkowym długiem.

 

Tymczasem, koszty są czymś naturalnym, są paliwem naszych procesów i wszelkiej działalności.

Gdzie więc leży błąd? Co zrobić, aby unikać niepotrzebnego zadłużania a zapewnić finansowanie firmy?

Odpowiedź znajduje się w zrozumieniu wartości dodanej i redukcji marnotrawstwa w procesach.

Wartością dodaną są wyłącznie te czynności (i koszty), które przyczyniają się do powstania produktu lub usługi, za które klient chce zapłacić.

Przeanalizujmy to na codziennym przykładzie.

Klient chcący zakupić chleb chętnie zapłaci za:

– niezbędne surowce (mąkę, wodę, sól, dodatki),

– utrzymanie pieca i energię potrzebną do jego wypieku,

– pracę piekarza, a nawet sprzedawczyni, która chleb sprzeda

ale klient nie chce płacić za:

(wady jakości) wyrzuconą/wadliwą partię chleba z zakalcem

(oczekiwanie) przestój i nadgodziny piekarza, czekającego na naprawę nieserwisowanego pieca, decyzję „co produkować”, czy zbyt późno zamówioną mąkę

(nadmierne zapasy) przechowywanie zapasu mąki, rzadko używanego gatunku i mrożonych połwyrobów,

(nadprodukcja) czerstwy chleb, którego nikt nie chce kupić, a którego produkcję zaplanowano,

(niewłaściwa technologia) odpady z wyrabianego ciasta, starty energii w źle zaizolowanym piecu/budynku, pracę wykonywaną przez dwie osoby, gdy potrzeba jednej .

 

A teraz wyobraźmy sobie instytucje, utrzymujące się z naszych pieniędzy, firmy w których pracujemy, borykające się z problemami … i poszukajmy w nich marnotrawstwa, pomyślmy, kto odpowiada za ich organizację.

..a będzie to pierwszy krok aby zredukować koszty, odzyskać pieniądze oraz zmarnowany czas.

 

zarabiaj na czasie

KPI, raporty produkcji, pomiar procesów, FlowVision