Produktywność – jak poprawić i usprawnić procesy?

Jak poprawić produktywność?

To zapewne jedno z najczęstszych pytań zadawanych podczas narad produkcyjnych.
Zazwyczaj wynika z potrzeby poprawy wyniku finansowego lub problemów ze zdolnościami produkcyjnymi dla realizacji planowanych kontraktów oraz obecnych już na starcie
opóźnionych.
Próby rozwiązania zaczynają się od burzy mózgów i licznych pomysłów, z których bardzo często pozostają dwa, które wydają się najbardziej „naturalne”:

 • uruchomienie kolejnych zmian,
 • a potem zakup kolejnych maszyn.

produktywność a wydajność produkcji

Po czym okazuje, że sytuacja wcale się nie poprawia, a wręcz pogarsza, bo umiejętności nowych ludzi są niewystarczające, zarządzanie bardziej rozbudowaną organizacją staje się kolejnym wyzwaniem, a praca w ścisku z dostawionymi maszynami, wśród większej ilości materiału, ludzi i narzędzi tylko pogłębia brak kontroli.
…jedynie co rośnie to koszty.

Dlaczego więc „produktywność” nie wzrosła?
Dlatego, że takie działania nie mają z Produktywnością nic wspólnego.

Produktywność to miara efektywności naszych procesów w tworzeniu tego, co klient zamówił, czyli wartości dodanej.

Jeżeli zastosujemy ją do jazdy samochodem z maksymalną prędkością to pozwoli nam określić w jakim czasie dostaniemy się z punktu A do punktu B…uwzględniając:

 • wszelkie przestoje,
 • awarie
 • i tankowania,
 • zatory i niespodziewane zdarzenia na drodze,
 • oraz własne zmęczenie, dekoncentrację skutkujące obniżeniem prędkości.

W efekcie pędząc autem 100 km/h, łamiąc przepisy … i tak 600 km pokonujemy nie po 6 ale po 10 godzinach.

…czyli przekładając na język produkcji – po dniach nadgodzin i nieustannej pracy, kończymy spóźnieni z halą pełną niewysłanych palet.

To samo dzieje się w naszej produkcji – zastosowanie nawet najszybszych (najwydajniejszych) urządzeń wcale nie musi przełożyć się na wyższą efektywność całego procesu.
Dodanie zasobów (zmian, maszyn lub wymiana silnika na większy jak w naszym przykładzie) także niekoniecznie sprawi, że nasze możliwości produkcyjne wzrosną
proporcjonalnie do zwiększonych mocy…tak jak zwiększenie możliwości auta niekoniecznie sprawi, że szybciej dotrzemy na miejsce, pomimo poniesionych kosztów.

Czego więc nie dostrzegają menadżerowie podejmując swoje działania zwiększające zdolności produkcyjne?

Jeśli wymienimy tylko:

 • przestoje,
 • awarie,
 • wielokrotne zmiany decyzji w trakcie procesu,
 • opóźnienia innych projektów i zmiany priorytetów,
 • naprawy wad i dorabianie detali,
 • dekoncentracja ludzi
 • wybór nieodpowiedniej dobranych narzędzi i technologii,

to nie wyczerpiemy listy.

Natomiast już tylko w zakresie tych zdarzeń usłyszymy, że są one „nieprzewidywalne” i „trudno mierzalne” dlatego nie sposób ich uwzględnić.

Celem tego artykułu jest przekonanie Państwa, że ten sposób myślenia jest nie tylko nieprawdziwy, ale wręcz szkodliwy dla firmy, bo prowadzi do wadliwych decyzji.

Pomiar tych trudno mierzalnych i nieprzewidywalnych zdarzeń, zdefiniowanych i nazywanych przez Toyotę marnotrawstwem jest jak najbardziej możliwy.
Stanowi wręcz klucz do poprawy Produktywności.

Systemy takie jak FlowManager, zaprojektowany przez FlowVision.pl, zostały stworzone właśnie po to, aby umożliwić pomiar marnotrawstwa i odnieść je do zasobów czasu, który firmy angażują w swoich systemach produkcyjnych.

Kluczowa jest tu rejestracja czasu produkcji, poświęcanego na wytwarzanie w stosunku do zasobów czasu sprzętu i ludzi, który w ten proces angażujemy.
Dodatkowo wiążąc FlowManagera z systemem kontraktowym uzyskamy wiedzę o tym, czy przychody ze sprzedaży pokryją koszty i pozwolą na osiągnięcie zysku.

Jak więc zatem poprawić Produktywność?

Zarabiając na czasie:

 • rejestrując czasy produkcji,
 • analizując marnotrawstwo czasu zaangażowanych zasobów,
 • wykonując pomiary w cyklu ciągłym,
 • i skupiając się na głównych źródłach marnotrawstwa,
 • oraz reagując natychmiast

stale powtarzając ten proces.

Flow Vision – rejestracja procesów, analiza marnotrawstwa

Systemy takie jak FlowManger, rejestrujące i analizujące zdarzenia w procesach produkcyjnych w cyklu ciągłym nie angażują praktycznie czasu obsługi.
Zastępują technologa i jego stoper oraz tabelę na kartce. Wykonują pracę w sposób automatyczny dostarczając informacji niezbędnych do podjęcia decyzji.

W efekcie aby poprawić produktywność nie wydamy środków na nowe maszyny i ludzi, ale usprawnimy proces tam, gdzie marnotrawstwo będzie największe, a korzyści najszybsze.

Proces przejrzenia tej strony zajął Ci 00:00:00
a ile trwają procesy w Twojej firmie?