Specyfikacja

FlowVision – MES (Manufacturing Execution System) – Rejestracja Procesu Produkcji.

FlowVision MES pozwala na rejestrację i kontrolę realizacji procesu produkcji w trybie ciągłym. Do rejestracji operacji produkcyjnych wykorzystuje kody kreskowe.
Kierownictwu dostarcza informacji o postępach realizacji procesu produkcji i umożliwia natychmiastową reakcję na odchylenia realizacji planu i technologii:

 • błędy technologii
 • nieplanowe przestoje
 • wady jakościowe
 • awarie maszyn

Zastępuje kierownictwo w przygotowywaniu analiz mierników operacyjnych (KPI). Dodatkowo FlowVision MES oblicza koszty operacyjne produkcji wspierając działy Controllingu i Księgowość.

 

Moduł Użytkownik (Poziom Operatora maszyn/procesu)

rejestracja produkcji, raportowanie produkcji

Moduł Użytkownik to źródło najważniejszych danych sytemu – informacji o czasach operacji, postępach i efektach pracy oraz awariach.

Kluczową informacją jest pomiar czasów każdej z realizowanych operacji produkcyjnych oraz raportowanie ilości sztuk dobrych i wadliwych.

Dane o postępach procesu wprowadzane są przez operatorów maszyn po zalogowaniu do systemu. Logowanie polega na prostym odczycie kodu operatora oraz numeru zlecenia produkcyjnego.

Operator loguje się do dwóch trybów pracy systemu:

 • Obsługi zlecenia produkcyjnego
 • Awarii

Opcjonalnym trybem jest Moduł Dokumentacja. Pozwala on na wyświetlenie na stanowisku pracy dokumentacji technicznej, związanej z obrabianymi zleceniami.

raportowanie postępów produkcji

nadzór efektywności pracowników, rejestracja produkcji, raortowanie pracy

Tryb Zlecenia Produkcyjnego pozwala operatorowi na wybór maszyny do obróbki. Wybór odbywa się poprzez odczyt jej kodu kreskowego.

Obowiązuje zasada: o doborze maszyny decyduje człowiek (kierownik produkcji/operator) nie system. Pozwala to na elastyczność działania i wybór najlepszego wariantu w każdej sytuacji bez utraty danych.

System rejestruje wszystkie dane  z procesu, potrzebne do wyznaczenie mierników procesu (KPI) i dostarczenia danych do operacyjnego sterowania i planowania produkcji.

Metoda rejestracji danych w systemie FlowVision MES pozwala na natychmiastową reakcję kierownictwa produkcji na zakłócenia w procesie.

Poziom Administrator (Planowanie i Zarządzanie Produkcją)

Poziom Administratora dzieli się na kilka modułów roboczych udostępnianych zależnie od potrzeb klientów. FlowVision MES składa się obecnie z:

nadzór postępów pracy, analiza produkcji, automatyczny pomiar mierników

Moduł Nadzoru Produkcji -System Zarządzania Produkcją FlowVision MES

 • Modułu Zlecenie Produkcyjne
 • Modułu Nadzór Produkcji
 • Modułu Analizy
 • Modułu Dokumenty

Moduł Zlecenie Produkcyjne umożliwia:

 • przygotowanie Technologii Obróbki wraz z parametrami procesów (operacje technologiczne procesu, czasy procesów i przezbrojeń [tpz-czasy przygotowawczo-zakończeniowe])
 • generowanie Zleceń Produkcyjnych wraz z wydrukiem Karty Pracy/Zlecenia Produkcyjnego
 • wyliczenie wstępnej Kalkulacji Kosztów Jednostkowych Produkcji i Kosztów Partii Produkcyjnej
 • zestawienie listy Zleceń Produkcyjnych,
 • wstępnego oszacowania obciążenia zdolności produkcyjnych wydziału dla potrzeb planowania (capacity wydziału)
Zlecenia Produkcyjne

Zarządzanie Zleceniami Produkcyjnymi, Karty Procesu, Operacje Produkcyjne

Moduł Nadzór Produkcji umożliwia:

 • kontrolę Listy Zleceń Otwartych, obciążenia mocy produkcyjnych i terminów dostaw
 • nadzorowanie przebiegu realizacji procesu produkcji Zleceń Aktywnych
 • dostarcza informacji o aktualnym etapie, miejscu, wykonawcy, maszynie
 • dostarcza informacji o postępie prac, uzyskiwanej wydajności, skuteczności przezbrojeń i szacowanym czasie zakończenia Zlecenia Produkcyjnego
 • kontrolę dostępności i awarii parku maszynowego
 • podsumowanie mierników operacyjnych Zleceń Zamkniętych (wydajność, jakość, koszt operacyjny wytworzenia, czas obróbki (L/t), terminowość
 • daje zbiorczą informację o wielkości i koszcie/wartości produkcji w toku

Moduł Analizy umożliwia:

 • wizualizację mierników operacyjnych wydziału (Produktywność, Wydajność, Jakość, Terminowość)
 • analizę danych z rejestracji procesów produkcji w trybie ciągłym
 • automatyczne obliczenie rzeczywistych Kosztów Operacyjnych Produkcji
 • nadzór poprawności czasów technologicznych (Poprawność Technologii)
 • zestawienie przyczyn Marnotrawstwa zdolności produkcyjnych (utrata czasu na przestoje, awarie, zła jakość)
 • analizę wybranych okresów. zestawienie danych w ujęciu globalnym i podziale na tygodnie
 • analizę danych w podziale na miejsca realizacji operacji produkcyjnych i wykonawców
 • zestawienie danych w oparciu o tabele i wykresy
 • kopiowanie danych do Excela dla dalszej obróbki

Wymagania Sprzętowe

Serwer bazy danych/stanowisko administracji systemu:

 • System operacyjny: Windows XP Pro SP2
 • Procesor: min 1GH, Intel, AMD
 • Pamięć: min 512 MB
 • Dysk: min 60GB

User / Produkcja

 • System operacyjny: Windows XP Pro SP2
 • Procesor: min 1GH, Intel, AMD
 • Pamięć: min 512 MB
 • Dysk: min 10 GB
 • Skaner kodów kreskowych
 • Access point

User / Biuro

 • System operacyjny: Windows XP Pro SP2
 • Procesor: min 1GH, Intel, AMD
 • Pamięć: min 512 MB
 • Dysk: min 10 GB

Rozpocznij za darmo

Zamów dostęp testowy bez zobowiązań.


Klikając „Wyślij” potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności..

Nadal nie przekonany? Zobacz nasze artykuły i przekonaj się, że masz do czynienia z ekspertami.

Proces przejrzenia tej strony zajął Ci 00:00:00
a ile trwają procesy w Twojej firmie?