Specyfikacja

FlowVision – MES (Manufacturing Execution System) – Rejestracja Procesu Produkcji.

FlowVision MES pozwala na rejestrację i kontrolę realizacji procesu produkcji w trybie ciągłym. Do rejestracji operacji produkcyjnych wykorzystuje kody kreskowe.
Kierownictwu dostarcza informacji o postępach realizacji procesu produkcji i umożliwia natychmiastową reakcję na odchylenia realizacji planu i technologii:

 • błędy technologii
 • nieplanowe przestoje
 • wady jakościowe
 • awarie maszyn

Zastępuje kierownictwo w przygotowywaniu analiz mierników operacyjnych (KPI). Dodatkowo FlowVision MES oblicza koszty operacyjne produkcji wspierając działy Controllingu i Księgowość.

 

Moduł Użytkownik (Poziom Operatora maszyn/procesu)

Logowanie operatora do systemu

Moduł Użytkownik to źródło najważniejszych danych sytemu – informacji o czasach operacji, postępach i efektach pracy oraz awariach.

Kluczową informacją jest pomiar czasów każdej z realizowanych operacji produkcyjnych oraz raportowanie ilości sztuk dobrych i wadliwych.

Dane o postępach procesu wprowadzane są przez operatorów maszyn po zalogowaniu do systemu. Logowanie polega na prostym odczycie kodu operatora oraz numeru zlecenia produkcyjnego.

Operator loguje się do dwóch trybów pracy systemu:

 • Obsługi zlecenia produkcyjnego
 • Awarii

Opcjonalnym trybem jest Moduł Dokumentacja. Pozwala on na wyświetlenie na stanowisku pracy dokumentacji technicznej, związanej z obrabianymi zleceniami.

System FlowVision -Rejestracja procesu produkcji przez operatora.

Tryb Zlecenia Produkcyjnego pozwala operatorowi na wybór maszyny do obróbki. Wybór odbywa się poprzez odczyt jej kodu kreskowego.

Obowiązuje zasada: o doborze maszyny decyduje człowiek (kierownik produkcji/operator) nie system. Pozwala to na elastyczność działania i wybór najlepszego wariantu w każdej sytuacji bez utraty danych.

System rejestruje wszystkie dane  z procesu, potrzebne do wyznaczenie mierników procesu (KPI) i dostarczenia danych do operacyjnego sterowania i planowania produkcji.

Metoda rejestracji danych w systemie FlowVision MES pozwala na natychmiastową reakcję kierownictwa produkcji na zakłócenia w procesie.

Poziom Administrator (Planowanie i Zarządzanie Produkcją)

Poziom Administratora dzieli się na kilka modułów roboczych udostępnianych zależnie od potrzeb klientów. FlowVision MES składa się obecnie z:

 • Modułu Zlecenie Produkcyjne
 • Modułu Nadzór Produkcji
 • Modułu Analizy
 • Modułu Dokumenty

Moduł Zlecenie Produkcyjne umożliwia:

 • przygotowanie Technologii Obróbki wraz z parametrami procesów (operacje technologiczne procesu, czasy procesów i przezbrojeń [tpz-czasy przygotowawczo-zakończeniowe])
 • generowanie Zleceń Produkcyjnych wraz z wydrukiem Karty Pracy/Zlecenia Produkcyjnego
 • wyliczenie wstępnej Kalkulacji Kosztów Jednostkowych Produkcji i Kosztów Partii Produkcyjnej
 • zestawienie listy Zleceń Produkcyjnych,
 • wstępnego oszacowania obciążenia zdolności produkcyjnych wydziału dla potrzeb planowania (capacity wydziału)

Moduł Nadzór Produkcji umożliwia:

 • kontrolę Listy Zleceń Otwartych, obciążenia mocy produkcyjnych i terminów dostaw
 • nadzorowanie przebiegu realizacji procesu produkcji Zleceń Aktywnych
 • dostarcza informacji o aktualnym etapie, miejscu, wykonawcy, maszynie
 • dostarcza informacji o postępie prac, uzyskiwanej wydajności, skuteczności przezbrojeń i szacowanym czasie zakończenia Zlecenia Produkcyjnego
 • kontrolę dostępności i awarii parku maszynowego
 • podsumowanie mierników operacyjnych Zleceń Zamkniętych (wydajność, jakość, koszt operacyjny wytworzenia, czas obróbki (L/t), terminowość
 • daje zbiorczą informację o wielkości i koszcie/wartości produkcji w toku

Moduł Analizy umożliwia:

 • wizualizację mierników operacyjnych wydziału (Produktywność, Wydajność, Jakość, Terminowość)
 • analizę danych z rejestracji procesów produkcji w trybie ciągłym
 • automatyczne obliczenie rzeczywistych Kosztów Operacyjnych Produkcji
 • nadzór poprawności czasów technologicznych (Poprawność Technologii)
 • zestawienie przyczyn Marnotrawstwa zdolności produkcyjnych (utrata czasu na przestoje, awarie, zła jakość)
 • analizę wybranych okresów. zestawienie danych w ujęciu globalnym i podziale na tygodnie
 • analizę danych w podziale na miejsca realizacji operacji produkcyjnych i wykonawców
 • zestawienie danych w oparciu o tabele i wykresy
 • kopiowanie danych do Excela dla dalszej obróbki

Wymagania Sprzętowe

Serwer bazy danych/stanowisko administracji systemu:

 • System operacyjny: Windows XP Pro SP2
 • Procesor: min 1GH, Intel, AMD
 • Pamięć: min 512 MB
 • Dysk: min 60GB

User / Produkcja

 • System operacyjny: Windows XP Pro SP2
 • Procesor: min 1GH, Intel, AMD
 • Pamięć: min 512 MB
 • Dysk: min 10 GB
 • Skaner kodów kreskowych
 • Access point

User / Biuro

 • System operacyjny: Windows XP Pro SP2
 • Procesor: min 1GH, Intel, AMD
 • Pamięć: min 512 MB
 • Dysk: min 10 GB

Rozpocznij za darmo

Zamów dostęp testowy bez zobowiązań.


Klikając „Wyślij” potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności..

Nadal nie przekonany? Zobacz nasze artykuły i przekonaj się, że masz do czynienia z ekspertami.

Proces przejrzenia tej strony zajął Ci 00:00:00
a ile trwają procesy w Twojej firmie?