Posts Tagged ‘raportowanie czasu produkcji’

Operacyjne aspekty wdrożenia systemu MES /ERP, czyli jak nie oślepić firmy

Posted by

Decyzja o zakupie systemu ERP lub wdrożenia systemu MES, to w wielu firmach bardzo podniosła chwila. Szczególnie dla najwyższego kierownictwa musi być to ekscytujące. Tą decyzją małe firmy chcą otworzyć drzwi do wyższej ligi, duże organizacje oczekują, że system stanie się ich kartą, którą przebiją konkurencje i nareszcie zajmą wyczekiwane miejsce na rynku.

Prawdziwe motywacje bywają jednak bardziej przyziemne:

 • system (czyli programiści),wykona za nas dużą część tej pracy, której dotychczasowym zarządom się nie udawało wykonać i pozwoli osiągnąć tak długo wyczekiwane cele,
 • system usprawni procesy, co pozwoli nam zredukować koszty (w domyśle, zredukujemy też załogę, której pracą zajmie się system),
 • osiągniemy efekt synergii, dzięki integracji wszystkich składowych organizacji, których dotąd nikomu nie udało się zsynchronizować,
 • ale przede wszystkim, bardzo często kupujemy czas dla osób decyzyjnych, ponieważ wizja korzyści jakie da Zintegrowany System Zarządzania, przebija wszelkie dotychczasowe niepowodzenia i rozczarowania akcjonariuszy i właścicieli.

Uważny czytelnik zapewne zauważy, że słowo klucz w tej grze słówek to „Oczekiwanie”.

„Oczekiwanie”, że system, a tak naprawdę jego programiści, dostarczy nam kompetencje, wiedzę, przewagi i oczywiście narzędzia, aby wszystkie nasze „oczekiwania” zostały zrealizowane. „Oczekiwania”, że ktoś z zewnątrz, ze swoim narzędziem, które wybraliśmy spośród wielu innych, rozwiąże nasze problemy, których dotąd nie potrafiliśmy:

 • rozwiązać,
 • często umiejscowić,
 • a prawie nigdy policzyć.
Czy naprawdę wiedzy o firmie należy szukać na zewnątrz? Jakie osiągamy wówczas rezultaty?

Wielu z nas zajmuje się Lean, tak więc drodzy Lean’owcy prawdopodobnie każdy z nas ma swoje w tym względzie doświadczenia. Obawiam się też, że jako w większości ludzie z pierwszej linii, rzadziej zdarza Wam się spijać lejącego się szampana z nagradzanym Komitetem Sterującym, a częściej przekonywać przeciążonych cyfrową biurokracją brygadzistów, aby nie rzucili pracy…przynajmniej do czasu, gdy pogodzą się z myślą, że lżej to już było.

Jednak nie o tym będzie ten artykuł. Nawet też nie o tym, co zrobić, aby wdrożenie, pomimo wadliwych intencji/”oczekiwań”, przeprowadzić należy. O tym spróbujemy porozmawiać później.

W tym artykule postaramy się wymienić te elementy operacyjne, które system powinien obsługiwać i zawierać.

I tylko na części operacyjnej chciałbym się skupić. Nie chcę więc tu wchodzić jednak w stosunkowo standaryzowane obszary magazynów i logistyki-to kwestia jakości ERP i poprawnej parametryzacji oraz organizacji procesów. Nie wejdziemy w obszar planowania, ponieważ to temat na dużą rozprawę i bardzo indywidualny.

Tu opowiemy o elemencie produkcyjnym – najbardziej dynamicznym i rozproszonym pomiędzy zasobami ludzi, maszyn i surowców. Jednocześnie obszar ten uzależniony jest od wszystkich innych procesów, ale to tu tworzy się, wartość dodaną, istotną dla klienta.

Skupimy się więc na module MES (Manufacturing Execution System), który często podczas wdrożenia jest pomijany, ale bez którego nasz system jest ślepy i głuchy.

Bądźmy też świadomi, że najczęściej, dostaniemy system w postaci ramy, szkieletu, który będzie wymagał wpisania do niego wszystkich Waszych wymagań, których jesteście świadomi bądź nie. Najczęściej w toku warsztatów.

 

Tutaj dodajmy także wątek reklamowy:

FlowVision zawiera wszystkie  elementy i funkcje  konieczne do wdrożenia systemu MES.

To co przepracowujemy z klientami to dopracowanie i etykietowanie procesów oraz szczegóły stosowanych w firmie formuł mierników. Oczywiście zaczynamy od integracji z systemem ERP, sprzedaży (np. Symfonia Handel) i RCP.

Na początek trochę definicji. Czym jest system ERP (ang. Enterprise Resource Planning)?

To oprogramowanie dla firm (system aplikacji), którego celem jest zintegrowanie wszystkich procesów zachodzących w organizacji. Oprogramowanie klasy ERP tworzy interaktywne środowisko wspierające przedsiębiorstwa w analizie oraz zarządzaniu procesami biznesowymi, związanymi ze wszystkimi obszarami działań, tj.: zarządzaniem finansami i księgowością, środkami trwałymi, marketingiem, sprzedażą i zakupami, magazynem i zapasami, produkcją serwisem oraz projektem.

(Definicja za www.nav2016.pl – moim zdaniem bardzo trafnie opisana przez autorów).

O jakich więc elementach nie powinniśmy zapomnieć projektując produkcyjne moduły naszego ERP.

Dodajmy – są tam prawie zawsze, niekiedy jednak pozostają niedostępne, co sprawia, że system traci na funkcjonalności, a jakakolwiek zmiana jest zbyt kosztowna i czasochłonna, aby je wprowadzać.

Tabela 1. Tabela podstawowych funkcji wdrożenia systemu MES

Etapy Procesów/Cechy Zakres funkcji
(Na co powinien odpowiadać system?)
Narzędzia/rozwiązania w systemie/Niezbędne mierniki (KPI)

 Obsługa Zamówień

Wielu klientów Kontrola statusów zleceń i postęp realizacji Powiązanie/transfer zamówień z MRP/modułu sprzedażowego i zamiana na zlecenia produkcyjne, operacje,
Zlecających wiele projektów Na jakim etapie  właśnie jesteśmy? Intuicyjne rejestry tabel zleceń Oczekujących,  Aktywnych i Zamkniętych
Podzielonych na wiele zleceń produkcyjnych Które zlecenia/detale są w obróbce, a które nadal czekają? Automatyczne Prognozowanie Obciążenia grup maszyn
Realizowanych przez wiele stanowisk/gniazd roboczych Które stanowiska/maszyny będą najbardziej obciążone i są wąskim gardłem? Rejestr dostępności zasobów (maszyn/stanowisk/ludzi)
  A ile czasu potrzeba do skończenia produkcji? Integracja z systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy)
  Ile czasu zostało do wysyłki?  
     

 Ciągły nadzór produkcji

Realizowanej w wielu gniazdach/maszynach/stanowiskach Co dzieje się na hali produkcyjnej? Prosty odczyt kodu kreskowego zlecenia produkcyjnego na start i koniec każdej operacji;
Przez wielu operatorów Które zlecenia właśnie obrabiamy? Proste wprowadzanie danych o wykonanych ilościach detali i sztukach wadliwych
Przez kooperantów Na jakich maszynach? Automatyczny transfer danych o zmianie statusów i postępach operacji do wglądu kadry produkcji i właścicieli
  Którzy operatorzy je realizują? Wizualna prezentacja danych o postępach w tabelach i raportach
  Czy ludzie i maszyny osiągają zakładaną w planie produkcji wydajność? Alertowanie opóźnień, wad, awarii maszyn
  Kto jest w pracy? Nadzór obecności, opóźnień i dostępności pracowników (Integracja z systemem RCP)
  Które maszyny sa sprawne, które mają awarię? Rejestr dostępności zasobów
  Które maszyny i ludzie nie pracują?  
    Statystyka/KPI: Wydajność, Produktywność, Terminowość, Awaryjność, Dostępność pracowników

 Nadzór wyrobu wadliwego

  W którym zleceniu wykonano wadę? Proste wprowadzanie danych o wykonanych sztukach wadliwych
  Na którym stanowisku i kto? Automatyczny transfer danych do wglądu kadry produkcji i właścicieli po każdej operacji
  Ile sztuk? Wizualna prezentacja danych zbiorczych w tabelach, raportach i wykresach w powiązaniu z projektami klientów
  Czy jeszcze realizujemy to zlecenie i operację?  
  Kiedy będą wolne maszyny, aby wykonać naprawę?  Statystyka/KPI: Ilość wad, Wyrób, Wykonawca, Operacja

 Rozliczenie realizacji zleceń produkcyjnych

Zapisy zleceń i raportów Kto i jak szybko dokona rozliczenia i podsumowania produkcji projektu? Automatyczny transfer danych do wglądu kadry produkcji i właścicieli po każdej operacji
Zaangażowanie pracowników w zapisy i rozliczenia Kto wprowadzi i zestawi dane z wielu źródeł w excelu? Automatyczne wyliczenie mierników każdej operacji, zlecenia i projektu w cyklach zmian produkcyjnych
Wyliczenie zysku/straty operacyjnej na zleceniu Ile czasu zajęła obróbka w operacjach (C/T-cykle, C/O-setup)? Wizualna prezentacja danych zbiorczych w tabelach, raportach i wykresach w powiązaniu z projektami klientów, pracownikami, maszynami
  Ile dni trwała obróbka (L/T-Lead Time)? Automatyczne wyliczenie kosztów produkcji
  Jaka była rzeczywista wydajność procesów? Czy założenia planu były realistyczne?  
  Jaka była jakość wykonania? Gdzie pojawiły się problemy jakościowe?  
  Które technologie detali zostały źle oszacowane?  
  Czy zarobiliśmy czy straciliśmy na projekcie?  
    Statystyka/KPI: C/T, LeadTime, Wydajność, Jakość, Poprawność Technologii, Koszt Operacyjny projektu/Zysk, OTD

Rozliczenia okresowe wydziałów produkcyjnych

  Jak zebrać dane zbiorcze z tysięcy kart operacji? Automatyczne wyliczenie mierników każdej operacji, zlecenia i projektu w cyklach zmian produkcyjnych
  Jak powiązać dane działów marketingu, jakości, utrzymania ruchu z danymi z produkcji? Wizualna prezentacja danych zbiorczych w tabelach, raportach i wykresach w powiązaniu z projektami klientów, pracownikami, maszynami
  Jaka jest Produktywność fabryki, wydziałów, stanowisk, ludzi? Powiązanie danych operacyjnych z zamówieniami, technologią, obecnością pracowników (integracja z ERP, RCP)
  Jaka jest Wydajność w obszarach produkcji? Wypracowanie i zatwierdzenie obowiązujących w organizacji formuł mierników (KPI) i form wykresów
  Jaka jest Jakość firmy? W jakich obszarach i wyrobach potrzeba zmian i działań korygujących?  
  Jaka jest awaryjność maszyn?  
  Którzy pracownicy wymagają doszkolenia, a którzy zasługują na pochwałę?  
  Ile dostaw zrealizowano na czas, a ile z opóźnieniem (OTD-on time delivery)?  
  Jakie jest aktualne obciążenie produkcji i jaka jest prognoza obciążenia w następnych okresach?  
  Co jest naszym wąskim gardłem i jakie zlecenia je obciążają? Statystyka: C/T, LeadTime, Wydajność, Produktywność Jakość, Poprawność Technologii, Koszt Operacyjny, Awaryjność, OTD, Wydajność Operatorów, Obciążenie zasobów
     

 Ocena Pracowników

  Jak zebrać obiektywne dane? Autymatyczny zapis danych wejsc i wyjsc pracownika do firmy
ocena okresowa Co robili i co zrobili każdego dnia pracownicy? Automatyczny zapis danych o zrealizowanej pracy w podziale na zlecenia, operacje, ilości, wady
obektywne dane do matryc kompetencji Jaka jest produktywność zespołu i każdego pracownika z osobna? Automatyczna i obiektywna ocena wydajności i jakości pracy
poszukiwanie liderów Jaką wydajność osiągają pracownicy w porównaniu z planem i zespołem?  
wskazówki do szkolenia i rozwoju kadr Jaki jest udział i trend wad jakościowych poszczególnych pracowników? Statystyka: Obecność, Wydajność, Jakość indywidualna

 

Tabela, jest tylko fragmentem zadań dla zespołu wdrożeniowego, dotyczących praktycznie tylko obszaru MES.

Struktura zespołu to odrębny, ważny temat. I nie miejmy złudzeń – programiści, a nawet kierownicy projektu dostawcy ERP, choćby nawet najdroższego, nie znają Waszej firmy tak jak Wy i Wasi pracownicy.
Oznacza to, że to nie ich celem jest rozwiązać Wasze problemy.

Pamiętajmy także o ważnym aspekcie wdrożenia systemu MES czy ERP:   
-w większości wypadków dostaniecie tylko szkielet/ramę systemu.
– To WY i WASZ zespół będziecie musieli napełnić go treścią i powiązać z procesami.

Powyższa tabela może Wam w tym pomóc.

 

 

Tekst został opublikowany na stronie LeanCenter.pl

Mierniki procesów KPI-czyli czujniki w Twojej firmie

Posted by
mierniki KPI w Twojej firmie

rejestracja produkcji, KPI – system FlowVision, raportowanie procesów, mierniki zarządzania produkcją

 

Zastanawiałeś się kiedyś jakby to było jechać autem bez prędkościomierza i wskaźnika poziomu paliwa? Odłączyć obrotościomierz i pozbyć się pomiaru temperatury w chłodnicy oraz kierunkowskazów?

Zamiast tego, ewentualnie, podłączylibyśmy miernik ciśnienia wtrysku paliwa – w końcu im więcej paliwa wpływa do silnika tym szybciej, prawdopodobnie, jedziemy i więcej spalimy, więc też i podróż jest droższa.

Auto byłoby tańsze i nic nie rozpraszałoby przyjemności z jazdy (oczywiście za wyjątkiem złamanych przepisów). W zasadzie proste.

Przypuszczam jednak, że większość z nas nie wyobraża sobie takiego prowadzenia samochodu, a wszelkie awarie czujników odbieramy jako duży dyskomfort.

Dlaczego godzimy się więc na to, żeby być ślepymi i głuchymi zarządzając własnym majątkiem?
Co powoduje, że prowadząc firmę – czyli układ o wiele bardziej złożony w zarządzaniu i dający nam utrzymanie, większość organizacji nie mierzy NIC?

W praktyce, najczęściej zleca się zadanie nadzoru mierników Pełnomocnikowi Jakości i nakazuje prowadzić statystyki tak, aby zadowolić klienta oraz nieangażować żadnego z kierowników operacyjnych.

Efektem są bardzo pomysłowe rozwiązania:

– przygotowanie dokumentacji projektowej w wyznaczonym terminie- cel 99%,

– ilość wad jakościowych – cel 0%,

– ilość reklamacji z winy własnej firmy – cel 5% wszystkich reklamacji,

– ilość dokumentów odbioru przygotowanych w terminie – cel 99%,

– średni czas realizacji wszystkich zleceń < 4 dni – cel 90%

Niektóre, pozornie, mogą nawet brzmieć sensownie, ale to co łączy te „rozwiązania” to:

– złożoność wyliczania i interpretacji ,

– praktyczna niemierzalność i trudności w pozyskiwaniu danych,

– nierealność założonych celów lub brak wpływu na ich realizację,

– totalne oderwanie od potrzeb klienta, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Jakie więc powinno się wyznaczać mierniki celów, aby służyły firmie?

 1. Mierniki muszą być powiązane z celami procesów, potrzeb klienta i co najważniejsze, z celem naszego biznesu, czyli tym, co przynosi nam korzyści.

Inaczej ich realizacja to tylko strata czasu.

Czyli zanim zdefiniujemy mierniki musimy określić co chcemy osiągnąć w danym procesie, czego oczekuje klient procesu i kto jest jego dostawcą.

 1. Kluczem jest prostota stąd mierniki należy definiować na przykład korzystając z zasady SMART:
 • SIMPLE– jasny, konkretny, czytelny – zrozumiały i nie pozostawiający miejsca na wątpliwości
 • MEASURABLE– mierzalny – aby obiektywnie sprawdzić, czy został osiągnięty
 • ACHIEVABLE– możliwy do osiągnięcia, realny –zbyt „ambitny” i „odległy” cel zniechęca
 • RELEVANT– ważny, istotny, wartościowy dla wykonawcy
 • TIMELY DEFINED– terminowy, czas realizacji powinien być dokładnie określony
 • EXCITING– ekscytujący cel motywuje i angażuje w jego realizację,
 • RECORDED– zapisany i zatwierdzony-to zobowiązuje

Chaos – wróg wydajności czyli znowu o 5S

Posted by

 

Pamiętasz, gdzie leży śrubokręt? A imbusy? …i nie mogę znaleźć klucza do wiertarki! Ilu z nas pamięta te nieśmiertelne pytania z własnych domów i garaży?Czy pamiętacie także, ile razy zdarzało Wam się spędzać kilka godzin na poszukiwaniach,  czegoś, co sami, albo ktoś z domowników zgubił, zepsuł lub pożyczył, ale nikogo o tym nie poinformował? Ile razy w nerwach biegliście do sklepu, żeby kupić narzędzie i zdążyć przed zamknięciem sklepu ?Ile czasu straciliście i jak bardzo bywaliście zirytowani, gdy „utracone” narzędzie znajdowało się tydzień później w kieszeni?

Z drugiej strony-ile osób można informować, że zostawiło się kluczyk do wrzeciona wiertarki w kieszeni , gdy trzeba było szybko wywiercić otwory? Nie o wszystkim można pamiętać.

Czy na pewno musi się tak dziać?

 

Zanim jednak odpowiemy sobie na to pytanie wróćmy do naszego głównego tematu czyli wroga wydajności.

Prowadząc produkcję lub realizując usługi skupiamy się każdorazowo na tym, aby zrealizować ją w jak najkrótszym czasie. To oczywiste, chcemy przecież wykorzystać najefektywniej zasoby i wykonać jak najwięcej, aby pokryć koszty stałe i wypracować zysk. Na razie nic odkrywczego…

Co jednak dzieje się gdy zamiast skupiać się na pracy zaczynamy …szukać kluczy, żeby dokręcić wrzeciono w uchwycie obrabiarki? Ile razy Wasi pracownicy zamiast pracować szukali materiału, rysunków, narzędzi, albo Was?

Tyle produkcja, ale w biurach nie jest lepiej, a nawet bywa gorzej: zagubione maile z ważnymi informacjami, pliki rozrzucone po serwerach i katalogach, przestawione segregatory z fakturami, albo raportami badań, bez których nie da się kontynuować pracy.

Wszędzie tracimy czas szukając, pytając , dokupując i to często w najgorętszych okresach tuż przed wysyłką do klienta lub audytem.

Twój wróg – BAŁAGAN właśnie wygrał z wydajnością.

Oczywiście nie musi się tak dziać, a rozwiązaniem wcale nie jest sprzątanie. Jeśli od sprzątania zaczniemy prawdopodobnie skończy się przerzuceniem rzeczy z miejsca na miejsce, co pogłębi problemy. Co więc zrobić?

Podejście, które preferuję zawiera się w 5 krokach

 
 • 1. selekcja/sortowanie – identyfikacja i usunięcie wszystkich przedmiotów, które są zbędne w miejscu pracy, w biurze dotyczy to także danych komputerowych,
 • 2. systematyka – „miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu”, uwzględniając ergonomię oraz częstotliwość korzystania z przedmiotów. W tym kroku opisujemy, znakujemy , wizualizujemy miejsca przechowywania oraz ułatwiamy dostęp do korzystania i kontroli przedmiotów,
 • 3. sprzątanie – nie jednorazowe usunięcie śmieci, ale codzienna rutyna w wyznaczonym, przypisanym zespołom obszarze, okazja do wykrywania usterek, wycieków i wszelkich źródeł zanieczyszczeń, które mogą uchronić firmę przed poważniejszymi problemami
 • 4. standaryzacja – dla wszystkich rozwiązań i praktyk wypracowanych w czasie pierwszych trzech kroków (standardy wizualne, instrukcje, schematy, harmonogramy, lekcje jednotematyczne, listy kontrolne, mapy obszarów roboczych, itp)
 • 5. samodyscyplina – codzienne wsparcie „4S” w tym audyty, warsztaty, włączenie 5S do opisów stanowisk pracy, oceny okresowej, do programu szkoleń wstępnych dla nowych pracowników, konkursy 5S oraz wspólne celebrowanie sukcesów 5S w firmie.

w skrócie Program 5S często mylnie ograniczany do sprzątania lub traktowany jako „całość” koncepcji Lean Manufacturing.