Produktywność – jak poprawić i usprawnić procesy?

Jak poprawić produktywność?

To zapewne jedno z najczęstszych pytań zadawanych podczas narad produkcyjnych.#kontrola produkcji#rejestracja zleceń produkcyjnych#nadzoru operacji produkcyjnych#MES
Zazwyczaj wynika z problemów. Z potrzeby poprawy wyniku finansowego lub problemów ze zdolnościami produkcyjnymi. Opóźnień w  realizacji planowanych kontraktów często spóźnionych już na starcie.
Próby rozwiązania zaczynają się od burzy mózgów i licznych pomysłów, z których bardzo często pozostają dwa, które wydają się najbardziej „naturalne”:
– uruchomienie kolejnych zmian,
– zakup kolejnych maszyn.

Po czym okazuje, że sytuacja wcale się nie poprawia, a wręcz pogarsza, bo umiejętności nowych ludzi są niewystarczające, zarządzanie bardziej rozbudowaną organizacją staje się kolejnym wyzwaniem, a praca w ścisku z dostawionymi maszynami, wśród większej ilości materiału, ludzi i narzędzi tylko pogłębia brak kontroli.
…jedynie co rośnie to koszty.

Dlaczego więc „produktywność” nie wzrosła?
Dlatego, że takie działania nie mają z Produktywnością nic wspólnego.

Produktywność to miara efektywności naszych procesów w tworzeniu tego, co klient zamówił. Produktywność to miara wartości dodanej. Jako menadżerowie produkcji jesteśmy zobowiązani ją nadzorować

Jeżeli mielibyśmy wykorzystać produktywność do „procesu” jazdy samochodem, to jej znajomość pozwoliłaby nam określić w jakim czasie dostaniemy się z punktu A do punktu B. Uwzględniając:

 • wszelkie przestoje,
 • awarie
 • i tankowania,
 • zatory i niespodziewane zdarzenia na drodze,
 • oraz własne zmęczenie, dekoncentrację skutkujące obniżeniem prędkości

Produktywność a wydajność produkcji

W efekcie pędząc autem 100 km/h, łamiąc przepisy … i tak 600 km pokonamy nie po 6 ale po 10 godzinach.
Nasza „produktywność jazdy” to zaledwie 60km/h, czyli 60% tego, co się nam „wydawało”.
…czyli przekładając na język produkcji – po dniach nadgodzin i nieustannej pracy, kończymy spóźnieni z halą pełną niewysłanych palet.

Właśnie dzieje się w naszych halach – zastosowanie nawet najszybszych (najwydajniejszych) urządzeń wcale nie musi przełożyć się na wyższą efektywność całego procesu. Dodanie zasobów (zmian, maszyn lub wymiana silnika na większy, jak w naszym przykładzie) niekoniecznie sprawi, że możliwości produkcyjne wzrosną
proporcjonalnie do kosztów.
Zupełnie tak, jak zwiększenie możliwości auta niekoniecznie sprawi, że szybciej dotrzemy na miejsce.

Czego nie dostrzegają menadżerowie podejmując swoje działania dla zwiększenia zdolności produkcyjnych?

 

#Muda# Marnotrawstwo#Czasu

Muda-Marnotrawstwo Czasu; Pomiar i zestawienie

Wymieniając tylko:

 • przestoje,
 • awarie,
 • wielokrotne zmiany decyzji w trakcie procesu,
 • opóźnienia innych projektów i zmiany priorytetów,
 • naprawy wad i dorabianie detali,
 • dekoncentracja ludzi
 • wybór nieodpowiedniej dobranych narzędzi i technologii,
  nie wyczerpiemy listy.

Natomiast już tylko w zakresie tych zdarzeń usłyszymy, że są one „nieprzewidywalne” i „trudno mierzalne” dlatego nie sposób ich uwzględnić. Celem tego artykułu jest przekonanie Państwa, że ten sposób myślenia jest nie tylko nieprawdziwy, ale wręcz szkodliwy dla firmy, bo prowadzi do wadliwych decyzji.

Twierdzę, że jest inaczej. Produktywność oraz jej brak (Muda) można zmierzyć i to automatycznie.

Pomiar tych trudno mierzalnych i nieprzewidywalnych zdarzeń, zdefiniowanych i nazywanych przez Toyotę Muda jest możliwy. Stanowi wręcz klucz do poprawy Produktywności.

Systemy takie jak FlowVision, zostały stworzone właśnie po to, aby umożliwić pomiar marnotrawstwa zasobów czasu, który firmy angażują w swoich systemach produkcyjnych. To o efektywnie wykorzystany czas walczymy.

#kontrola produkcji#rejestracja zleceń produkcyjnych#nadzoru operacji produkcyjnych#

FlowVisionMES – moduł nadzoru operacji produkcyjnych

Kluczowa jest tu rejestracja czasu produkcji poświęcanego na wytwarzanie w stosunku do zaangażowanych zasobów czasu sprzętu i ludzi.
Dodatkowo wiążąc FlowVision z systemem zamówień (Symfonia, Optima lub system zintegrowany ERP), uzyskamy wiedzę o tym, czy przychody ze sprzedaży pokryją koszty i pozwolą na osiągnięcie zysku.

Jak więc zatem poprawić Produktywność?
Skupiając się na upływającym czasie.

 • rejestrując czasy produkcji,
 • analizując marnotrawstwo czasu zaangażowanych zasobów,
 • wykonując pomiary procesów w cyklu ciągłym pracy,
 • i skupiając się na głównych źródłach marnotrawstwa,
 • nadzorując czas stracony na wady jakości, awarie, przezbrojenia,
 • oraz reagując natychmiast na wykryte problemy

#Weryfikacja produkcji#rejestracja#produkcji

Systemy takie jak FlowVision, rejestrujące operacje produkcyjne i analizujące ich wyniki, robią to automatycznie.  Nie angażują praktycznie czasu obsługi i kosztownego czasu kadry.

Zastępują technologa i jego stoper oraz tabelę na kartce. Wykonują pracę w sposób automatyczny dostarczając informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. W efekcie aby poprawić produktywność nie wydamy środków na nowe maszyny i ludzi, ale usprawnimy proces tam, gdzie marnotrawstwo będzie największe, a korzyści najszybsze.

Proces przejrzenia tej strony zajął Ci 00:00:00
a ile trwają procesy w Twojej firmie?